Pomoc zwierzętom domowym, egzotycznym, dzikim, gospodarskim

Pomoc zwierzętom domowym, egzotycznym, dzikim, gospodarskimFMP to organizacja skupiająca się na pomocy zwierzętom. Naszym celem jest zapobieganie utrzymaniu zwierząt w złych warunkach i uświadamianie społeczeństwa w zakresie ochrony praw zwierząt, zwiększanie świadomości o dobrostanie zwierząt. Koncentrujemy się na akcjach terenowych polegających na edukacji i interweniowaniu na rzecz poprawy losu zwierząt domowych, dzikich. Prowadzimy też akcje sterylizacji suczek i kotek. Mniejsza liczba urodzonych niechcianych szczeniąt i kociąt to mniej niechcianych czworonogów w schroniskach.

W naszych domach tymczasowych, placówkach podległych Fundacji miejsce znajdują psy, koty, świnki morskie, króliki, chomiki, papugi, ale również jeże, dzikie ptactwo, czy konie. Interweniujemy również w przypadkach zwierząt domowych i dzikich, które ucierpiały w wypadkach drogowych, we współpracy z gminami.

Działają pracownicy, jak i wolontariusze Fundacji. Są uprawnionymi pełnomocnikami do podejmowania skutecznych działań zmierzających do pomocy, utrzymania, zabezpieczenia zwierząt w potrzebie. Posiadamy zaplecze: infrastrukturę oraz kadrę ekspertów, która posiada kompetencje działania w ramach ustawy o ochronie zwierząt.

Jak działamy?

  • Współpracujemy z urzędami gmin na podstawie umów współpracy i działamy w zakresie przewidzianym w programach opieki nad zwierzętami, właściwymi dla danej gminy. Odbieramy zgłoszenia dotyczące konkretnych przypadków. Przedstawiciele Fundacji mogą podjąć działania zmierzające do poprawy warunków bytowych zwierzęcia, albo odbierają zwierzę, którego życie i zdrowie jest zagrożone w asyście Policji lub właściwych urzędów gminy, Inspekcji Weterynaryjnej.
  • Dbamy o dobrostan zwierząt pod naszą opieką, organizujemy środowisko życia zgodne z potrzebami zwierzęcia. Troszczymy się o komfort ich życia: leczymy, socjalizujemy, poszukujemy rodzin adopcyjnych, czy przywracamy na wolność po udanej rehabilitacji.

Pomagamy zwierzętom poprzez umieszczanie ich w placówkach Fundacji, gdzie sprawujemy nad nimi opiekę. Karmimy, leczymy, organizujemy adopcje, pomoc specjalistów. Ze zwierzętami pracują zoopsychologowie, wolontariusze, lekarze weterynarii – współpracujemy z ekspertami w dziedzinie.

Przedstawiciele fundacji posiadają szkolenia, legitymację i upoważnienia, współpracują ze służbami, stają się członkami postępowań karnych, administracyjnych.

Chcesz pomóc?

  • zostań domem tymczasowym (szczególnie pożądane dla kotów w okresie letnim);
  • zaangażuj się w wolontariat w Schronisku w Świdnicy;
  • dołącz do ogłaszanych akcji;
  • dołącz do wolontariatu na stałe.

Zapraszamy do współpracy osoby chcące poprawiać los zaniedbywanych zwierząt, a także budować świadomość właścicieli psów i kotów. Jest to trudny wolontariat, ale daje wiele możliwości pomocy i wiele uczy.

Szukasz pomocy?

Jeśli widzisz potrzebę interwencji naszej organizacji, poszukujesz pomocy? Zapoznaj się z działem dotyczącym wsparcia: klik! Możesz nam też zgłosić potrzebę udzielenia pomocy mailowo lub telefonicznie. Zakres wsparcia jest uzależniony od możliwości Fundacji – nie zawsze mamy miejsce, czy fundusze.

Pamiętaj, że nasza praca to również wolontariat, darowizny, ofiarność darczyńców, mamy liczne obowiązki, więc w każdej sytuacji niecierpiącej zwłoki informuj odpowiednie służby – Policję/Straż Miejską. W przypadku zwierząt bezdomnych: właściwy urząd gminy.

Twoje zgłoszenia przyjmujemy:

  • mailowo: kontakt@mampomysl.org ,
  • telefonicznie: 790-241-451.