Pomoc zwierzętom domowym, egzotycznym, dzikim, gospodarskim

Pomoc zwierzętom domowym, egzotycznym, dzikim, gospodarskimFMP to organizacja skupiająca się na pomocy zwierzętom. Naszym celem jest zapobieganie utrzymaniu zwierząt w złych warunkach i uświadamianie społeczeństwa w zakresie ochrony praw zwierząt. Koncentrujemy się na akcjach terenowych polegających na edukacji. Prowadzimy też akcje sterylizacji suczek i kotek. Mniejsza liczba urodzonych niechcianych szczeniąt i kociąt to mniej niechcianych czworonogów w schroniskach.

W naszych domach tymczasowych, placówkach podległych Fundacji miejsce znajdują psy, koty, świnki morskie, króliki, chomiki, papugi, ale również jeże, dzikie ptactwo, czy konie. Interweniujemy również w przypadkach zwierząt, które ucierpiały w wypadkach drogowych, we współpracy z gminami.

Działają pracownicy, jak i wolontariusze Fundacji. Są uprawnionymi pełnomocnikami do podejmowania skutecznych działań zmierzających do pomocy, utrzymania, zabezpieczenia zwierząt w potrzebie.

Jak działamy?

  • Współpracujemy z urzędami gmin na podstawie umów współpracy i działamy w zakresie przewidzianym w programach opieki nad zwierzętami, właściwymi dla danej gminy.
  • Odbieramy zgłoszenia dotyczące konkretnych przypadków. Zgłoszenia docierają drogą mailową lub telefoniczną. Przedstawiciele Fundacji mogą podjąć działania zmierzające do poprawy warunków bytowych zwierzęcia, albo odbierają zwierzę, którego życie i zdrowie jest zagrożone w asyście Policji lub właściwych urzędów gminy, Inspekcji Weterynaryjnej.

Stale prowadzimy akcję edukacyjną. Rozmawiamy z opiekunami zwierząt, przekazujemy wiedzę i motywujemy do polepszenia warunków bytowych czworonogów. Tę gałąź naszej działalności chcemy rozwijać, gdyż interwencje są dla nas ostatecznością i wielu z nich można zapobiec edukacją.

Pomagamy zwierzętom poprzez umieszczanie ich w placówkach Fundacji, gdzie sprawujemy nad nimi opiekę. Karmimy, leczymy, organizujemy adopcje, pomoc specjalistów. Ze zwierzętami pracują behawioryści, wolontariusze, lekarze weterynarii – zawsze kładziemy nacisk na poszukiwanie ekspertów w dziedzinie.

Przedstawiciele fundacji posiadają szkolenia, legitymację, współpracują ze służbami i nigdy nie podejmują działań bez sporządzenia stosownej dokumentacji.

Chcesz dołączyć?

  • zostań domem tymczasowym (szczególnie pożądane dla kotów w okresie letnim);
  • zaangażuj się w wolontariat w Schronisku w Świdnicy;
  • dołącz do ogłaszanych akcji;
  • dołącz do wolontariatu na stałe.

Zapraszamy do współpracy osoby chcące poprawiać los zaniedbywanych zwierząt, a także budować świadomość właścicieli psów i kotów. Jest to trudny wolontariat, ale daje wiele możliwości pomocy i wiele uczy.

Często nasi przedstawiciele są wzywani do składania zeznań na Policji, uczestnictwa w rozprawach sądowych.

Początkowo działasz z nami wspierając nasze inicjatywy, uczestnicząc w akcji edukacyjnej w terenie, samodzielnie będziesz działać po odbyciu praktyki i pozytywnej opinii Koordynatora projektu.

Szukasz pomocy?

Jeśli widzisz potrzebę interwencji naszej organizacji, poszukujesz pomocy? Zapoznaj się z działem dotyczącym wsparcia: klik! Możesz nam też zgłosić potrzebę udzielenia pomocy mailowo lub telefonicznie. Zakres wsparcia jest uzależniony od możliwości Fundacji – nie zawsze mamy miejsce, czy fundusze.

Pamiętaj, że nasza praca to również wolontariat, darowizny, ofiarność darczyńców, mamy liczne obowiązki, więc w każdej sytuacji niecierpiącej zwłoki informuj odpowiednie służby – Policję/Straż Miejską. W przypadku zwierząt bezdomnych: właściwy urząd gminy.

Twoje zgłoszenia przyjmujemy:

  • mailowo: kontakt@mampomysl.org ,
  • telefonicznie: 790-241-451.