Organizacja zajęć i akcji edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych

Organizacja zajęć i akcji edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowychJedną z naszych głównych misji jest edukacja społeczeństwa. Przedstawiciele Fundacji odwiedzają szkoły, przedszkola, grupy dzieci i młodzieży z powiatów : świdnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego. W trakcie zajęć kształtujemy postawy humanitarne.
Takie spotkania możemy organizować nie tylko dla dzieci i młodzieży. Jesteśmy otwarci na propozycje. Nasz zespół to osoby z wiedzą w zakresie prawa, dobrostanu zwierząt towarzyszących, gospodarskich i dziko żyjących.
Akcje edukacyjne prowadzone są także w terenie. Rozdajemy broszury informacyjne o prawach i obowiązkach właściciela, podparte przepisami; rozmawiamy, uświadamiamy, a jeśli trzeba – pomagamy.

Czego uczymy na naszych zajęciach?

Najczęściej organizujemy lekcje dot. ochrony praw zwierząt dla młodszych uczestników. To dzieci są naszą przyszłością, dlatego tak ważne jest kształtowanie odpowiednich postaw w młodym wieku. Jak mówi polskie przysłowie czym skorupka za młodu nasiąknie… 🙂 Podczas lekcji omawiamy na czym polega praca Fundacji, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Prowadzimy wiele projektów związanych z utrzymaniem zwierząt, promujemy wolontariat.
Poruszamy też bardzo ważne kwestie związane z bezdomnością zwierząt: jak jej zapobiegać i w jaki sposób na nią reagować, kiedy na ulicy zauważymy bezpańskiego psa lub kota. Mamy tę możliwość dzięki naszemu największemu przedsięwzięciu – prowadzeniu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy. Na lekcję o tej tematyce najmłodsi mogą dotrzeć do nas zorganizowaną grupą szkolną.

Kto pomaga z nami?

W działania FMP włączane są różne osoby, firmy i instytucje w zależności od projektów edukacyjnych. Wszystkiemu co robimy przyświeca jeden cel: budowanie właściwych postaw humanitarnych i uwrażliwianie społeczeństwa, propagowanie idei wolontariatu.
Pracownicy Fundacji oraz wolontariusze oddelegowani do akcji w terenie zaznajamiają właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich z obowiązującymi przepisami prawa dot. utrzymania zwierząt, uczą i pokazują jak we właściwy sposób się nimi opiekować.

Napisz do nas!

Zapraszamy wszystkie chętne szkoły, przedszkola i inne placówki (domy dziecka, świetlice wiejskie, kluby seniora, itp.), ale również przedstawicieli gmin, do kontaktu z naszą Fundacją mailowo lub telefonicznie. Z chęcią zorganizujemy u Państwa spotkanie edukacyjne.